Naše služby

Naše firma nabízí realizaci následujích plynárenských zařízení:

Dokumenty potřebné k realizaci přípojky plynu:

 

Dokumenty potřebné k realizaci plynovodu:

 

Služby technického partnera zajišťující následující činnosti:


a) zpracování žádosti o připojení k distribuční soustavě a informuje Vás o postupu připojení;
b) zprostředkování uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě;
c) zpracování projektové dokumentace na odběrné plynové zařízení;
d) zpracování projektové dokumentace na výstavbu plynovodní přípojky;
e) výstavbu odběrného plynového zařízení;
f) výstavbu nové plynovodní přípojky včetně jejího připojení k distribuční soustavě;
g) přípravu příslušných smluv souvisejících se zajištěním provozu plynovodní přípojky do doby jejího odkoupení.